Privacy verklaring

Versie 2022080201

Nieuws van de Bouw verwerkt en bewaakt jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Nieuws van de Bouw B.V. verwerkt, waarvoor deze worden gebruikt en hoe ze zijn beveiligd.

Nieuws van de Bouw B.V. is statutair gevestigd in Nederland aan de Emmastraat 61, 9401 HE in Assen en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 87421992.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je je aanmeldt als belanghebbende van een project (project belanghebbende) of als je gebruik maakt van onze diensten (gebruiker), kan Nieuws van de Bouw onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken.

Project belanghebbende

Als project belanghebbende kan Nieuws van de Bouw de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• E-mailadres
• Mobiele telefoonnummer
• Adres

Gebruiker

Als gebruiker kan Nieuws van de Bouw de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Mobiele telefoonnummer
• Gebruikersnaam
• Foto
• Bedrijfsnaam

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt

Nieuws van de Bouw verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt ingevuld.

Voor een project belanghebbende betekent dit dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt om over het project waarvoor is aangemeld, te communiceren. Als er op adresniveau is aangemeld (bijvoorbeeld als omwonende) dan bewaren wij de persoonsgegevens samen dit adres. Dit doet Nieuws van de Bouw zodat er gericht over een adres gecommuniceerd kan worden.

Voor een gebruiker betekent dit dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor het inloggen en het functioneren van het communicatieplatform. Het e-mailadres en mobiele telefoonnummer kan Nieuws van de Bouw ook gebruiken als er contact nodig is over de werking.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

Nieuws van de Bouw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht.

De persoonsgegevens van een project belanghebbende worden 90 dagen nadat een project is gestopt verwijderd. Ook kan een project belanghebbende er zelf altijd voor kiezen om zich af te melden. Een gebruiker kan er zelf voor kiezen om het Nieuws van de Bouw account te verwijderen.

Gebruik van formulieren

Op onze website maken we gebruik van formulieren voor de volgende doeleinden:
• Contactformulieren
• Volgen van een project
• Een bericht sturen aan de uitvoerder van een project

De door jou ingevulde gegevens worden hierbij opgeslagen en wij kunnen je per e-mail en telefoon benaderen voor de doeleinden horende bij die van het formulier. Je kunt je te allen tijde afmelden via een link in deze e-mails of door contact met ons op te nemen.

Delen met anderen

Nieuws van de Bouw verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan personen die betrokken zijn bij het project (bijvoorbeeld aan medewerkers van de opdrachtgever en aannemer). Alleen indien het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting delen wij gegevens met derden.

Microsoft Azure
Voor toegangsbeheer en beveiliging maakt Nieuws van de Bouw gebruik van Microsoft Azure.

Sendgrid
Voor het versturen van e-mail wordt gebruik gemaakt van Sendgrid. De locatie van deze verwerking is de Verenigde Staten.

Beveiligen

Nieuws van de Bouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nieuws van de Bouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Nieuws van de Bouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Nieuws van de Bouw via info@nieuwsvandebouw.nl.