Digitaal projectgebied

Communicatie op adresniveau

Met het digitale projectgebied wordt het eenvoudig om op adresniveau te communiceren met de omgeving.

Interactieve projectgebied kaart

Teken simpel een gebied op de kaart en vind alle adressen in jouw projectgebied.

  • Zichtbaar met wie je in contact staat
  • Eenvoudig brieven versturen naar projectgebied
  • Communiceer met deelgebieden

Dossier bewonerscommunicatie

Alle bewonergerelateerde communicatie tijdens het bouwproject wordt opgeslagen bij het juiste adres.

  • Vind alle brieven en e-mails op de tijdlijn
  • Communicatie afstemmen op woonfunctie

Bereik bewoners

Met onze hulpmiddelen wordt snel inzichtelijk welke bewoners bereikt moeten worden tijdens het project.

  • Automatische uitlezen postadressen in gebied
  • Gebruik adresbestanden van jouw opdrachtgever
  • Eenvoudig tracé informatie inlezen

Ervaar zelf het gebruiksgemak

Probeer één project gratis